Quiink In / Out / PDF Out


Har du styr på dine fakturaer? Overlad det til Quiink og få automatiseret og forenklet processerne - det sparer tid og penge!

Indgående fakturaer:
  • Modtager du fakturaer fra dine leverandører på papir, kan du egenhændigt scanne dem ind og sende til dig selv på e-mail. Derefter kan du anvende Quiink In til at registrere disse i C5 og videreføre til sager/ordrer. Alternativet er manuel bogføring.
  • Modtager du fakturaer fra dine leverandører elektronisk eller på e-mail/pdf, kan du anvende Quiink In til at registrere disse i C5 og videreføre dem til sager/ordrer.Tryk på billedet for at se en større version

Udgående fakturaer:
  • Sender du fortsat fakturaer ud pr. post, opnår du hverken nogen tidsmæssig eller økonomisk besparelse.
  • Sender du fakturaer (*) ud med Quiink PDF Out, opnår du en markant besparelse i tid til print og kuvertering etc. samt økonomisk på porto, papir og kuverter.
  • Sender du fakturaer ud med Quiink Out, opnår du besparelser i tid til print og kuvertering etc. samt økonomisk på porto, papir og kuverter.


Derudover gør du det lettere for din kunder at modtage elektronisk, og du er samtidig klar til elektronisk samhandel i såvel det offentlige som det private.